Herunder kan du læse om IF Stjernens medlemslotteri, der består af 175 lodder, der kan købes af klubbens medlemmer og andre med tilknytning til klubben.

best free website templates

Køb af lodder:

Kan ske ved henvendelse til foreningen kontakt@stjernen-haandbold.dk.
Ved reservation/køb via mail, skal du huske at oplyse navn, adresse, telefonnummer og evt. mailadresse samt evt. reg.nr./kontonummer

Pris:

100kr pr. lod betales 1 gang årligt.

Betaling:

Opkrævning udsendes medio november hvert år, og betaling skal ske senest d. 1. december.

Manglende betaling:

Hvis betaling ikke er sket senest d. 1. december, så udskrives medio december en rykker, der skal betales senest d. 31. december.
Hvis rykkeren ikke er betalt senest d. 31. december, så vil dit lod blive solgt til et andet medlem.
Du er selv ansvarlig for, at melde ændringer i dine kontaktoplysninger og kontonummer til kontakt@stjernen-haandbold.dk, samt for at betalingen sker hvert år.
Er du i restance, når udtrækningen foretages, så deltager dit lod ikke i udtrækningen.

Udtrækning:

Der trækkes lod mellem alle lodder 12 gange om året.
Udtrækningen foretages af Team Stjernen og offentliggøres ultimo hvert kvartal her på IF Stjernens hjemmeside.

Gevinster:

Hver måned udtrækkes 5 lodder:
1. præmie kr. 250kr
2. præmie kr. 150kr
3. præmie kr. 100kr
4. præmie kr. 50kr
5. præmie kr. 25kr
Gevinsterne udbetales en gang pr. kvartal

Besked om gevinst:

Hvis du har oplyst dit pengeinstituts reg. nr. og konto nr., så sættes beløbet direkte ind på din konto.

Opsigelse af lodder:

Hvis du ikke ønsker at fortsætte din deltagelse i lotteriet, skal du meddele dette via mail eller post til kontakt@stjernen-haandbold.dk.

STJERNEN MEDLEMSLOTTERI UDTRUKKET 2020

GEVINST JANUAR FEBRUAR MARTS
250 krnr. 60 Poul Erik Assersen  nr. 113 Max Thorup P.  nr. 53 Vagn Nielsen
150 kr  nr. 47 Gitte Ladegaardnr. 21 Mette Drejer  nr. 35 Finn Hansen
100 kr  nr. 96 Jens Ove Hansen  nr. 29 Jens Ove Hansennr. 12 Finn Hansen
50 kr  nr. 11 Ikke udbetalt  nr. 135 Jacob Noiclassennr. 19 Ikke udbetalt
25 kr  nr. 121 Palle Blessing nr. 133 Simon Skøtnr. 106 Arne Hempel
Vis rækker
GEVINST APRIL MAJ JUNI
250 kr   nr. 4 Ikke udbetaltnr. 91 Leif O. Pedersen nr. 40 Jesper Tornefeldt
150 krnr. 103 Palle Blessing  nr. 7 Rosa Pedersen nr. 122 Tine Gadegaard
100 kr  nr. 97 Vivi Hvidhjelmnr. 22 Bente Madsen nr. 16 Gitte Pedersen.
50 kr   nr. 17 Kim Sejrnr. 35 Finn Hansen nr. 98 Margit Harberg
25 kr   nr. 11 Ikke udbetalt nr. 133 Simon Skøtt nr. 116 Conny Madsen
Vis rækker
GEVINSTJULIAUGUSTSEPTEMBER
250 krnr. 69 Jan Mathiesen  nr. 67 Christopher Hans.  nr. 136 Lisbeth Lerche
150 krnr. 70 Susanne Durchnr. 75 Tim Kornelius  nr. 104 Stig Blessing
100 kr  nr. 84 Thomassen  nr. 135 Jacob Niclassennr. 91 Leif O. Pedersen
50 kr  nr. 125 Kristine V. Hansen  nr. 61 Finn Pedersennr. 80 Stefan Eghøj
25 kr  nr. 150 Hanne B. Rasmussennr. 69 Jan Mathisennr. 148 Astrid Sonne
Vis rækker
GEVINSTOKTOBERNOVEMBERDECEMBER
250 krnr. 10 Kirsten Ejbynr. 40 Jesper Tornefeldt  nr. 91 Leif Ove Pedersen
150 krnr. 133 Simon Skøt  nr. 54 Lise Reinholdnr. 139 Nicolai Reedtz
100 krnr. 70 Susanne Durchnr. 59 Jimmy Hansen  nr. 70 Susanne Durch
50 kr  nr. 11 Ikke udbetaltnr. 68 John Krby nr. 25 Lene Eghøj
25 kr  nr. 37 Christian Busk  nr. 128 Katja Thornhøjnr. 133 Simon S.
Vis rækker
Adresse

Danmarksgade 12, 5000 Odense