Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med 14 dages varsel til udgangen af en måned. Kontingent tilbagebetales ikke.

Såfremt du skal spille i en anden klub, skal din nye klub anmode os elektronisk om dit spillercertifikat.

Vær opmærksom på at spillercertifikater ikke udleveres såfremt du er i kontingentrestance.

Udmeldelse IF Stjernen Håndbold
Sender