Forældrenetværket

For at støtte og styrke IF Stjernen store ungdomsafdeling har vi etableret et forældrenetværk, der laver frivilligt arbejde og samler penge ind til ungdomsafdelingen.

Vi er meget taknemmelige for den frivillige indsats, der bliver leveret i forældrenetværket.

Ungdomsudvalget