GAMLE STJERNER

STØTTEFORENINGEN:

 ”GAMLE STJERNER”

Nogen har måske hørt Gamle Stjerner, men det er vel de færrestesom ved, hvad det er for en forening.

Jo for det første er det faktisk en forening, som har eksisteret i mange år. Den blev stiftet den 7. september 1949. Gamle Stjernerer, som overskriften siger, en støtteforening, og har igennem alle årene givet støtte til Stjernens ungdomsafdeling med større eller mindre beløb.

Foreningen består i øjeblikket af ca. 100 medlemmer. De fleste af disse har tidligere været aktive i Stjernen på en eller anden måde.

Midlerne, som Gamle Stjerner råder over, stammer fra medlemmernes kontingentbetaling. Den er i øjeblikket på 100 kroner om året. I løbet af året afholdes der 3 selskabelige sammenkomster,hvor overskuddet herfra også bidrager til foreningens midler. Den ene af dem er generalforsamlingen.

I enkelte tilfælde er der også kommet donationer fra anden side fra venlige mennesker, som gerne vil støtte Stjernen.

Ønsker du at støtte Stjernens ungdom gennem Gamle Stjerner,som medlem af foreningen, er du velkommen til at høre nærmere hos et af bestyrelsens medlemmer

Formand                           Jimmy Hansen                      66181885

Kasserer                           Tim Kornelius                        50742248

Bestyrelsesmedlem:        Ulla Petersen                        31696426

                                           Poul Erik Assersen                23748677

                                           Ib Mathiesen                         21385366