Medlemslotteri

Herunder kan du læse om IF Stjernens medlemslotteri, der består af 150 lodder, der kan købes af foreningens medlemmer.

Køb af lodder:

Kan ske ved henvendelse til foreningen kontakt@stjernen-haandbold.dk.
Ved reservation/køb via mail, skal du huske at oplyse navn, adresse, telefonnummer og evt. mailadresse samt evt. reg.nr./kontonummer

Pris:

100kr pr. lod betales 1 gang årligt.

Betaling:

Opkrævning udsendes medio november hvert år, og betaling skal ske senest d. 1. december.

Manglende betaling:

Hvis betaling ikke er sket senest d. 1. december, så udskrives medio december en rykker, der skal betales senest d. 31. december.
Hvis rykkeren ikke er betalt senest d. 31. december, så vil dit lod blive solgt til et andet medlem.

Du er selv ansvarlig for, at melde ændringer i dine kontaktoplysninger og kontonummer til kontakt@stjernen-haandbold.dk, samt for at betalingen sker hvert år.
Er du i restance, når udtrækningen foretages, så deltager dit lod ikke i udtrækningen.

Udtrækning:

Der trækkes lod mellem alle lodder 12 gange om året.

Udtrækningen foretages af Team Stjernen og offentliggøres ultimo hver måned her på IF Stjernens hjemmeside.

Gevinster:

Hver måned udtrækkes 5 lodder:
1. præmie kr. 250kr
2. præmie kr. 150kr
3. præmie kr. 100kr
4. præmie kr. 50kr
5. præmie kr. 25kr

Gevinsterne udbetales en gang pr. kvartal

Besked om gevinst:

Hvis du har oplyst dit pengeinstituts reg. nr. og konto nr., så sættes beløbet direkte ind på din konto.

Opsigelse af lodder:

Hvis du ikke ønsker at fortsætte din deltagelse i lotteriet, skal du meddele dette via mail eller post til kontakt@stjernen-haandbold.dk.

STJERNEN MEDLEMSLOTTERI UDTRUKKET 2019

GEVINST JANUAR FEBRUAR MARTS
250 kr nr. 66 Ulla P. nr. 79 Camilla M. nr. 120 Inge M.
150 kr nr. 75 Tim K. nr. 102 Jane K. nr. 55 Poul E. A.
100 kr nr. 19 Leif O. P. nr. 96 Jens. O. H. nr. 42 Annegrete S.
50 kr nr. 148 Ikke udbetalt nr. 83 Casper Eghøj nr. 19 Leif O. P.
25 kr nr. 87 Rosa P. nr. 107 Nina L. nr. 92 Anne D.
GEVINST APRIL MAJ JUNI
250 KR nr. 58 Annelene S. nr. 33 Mona V. nr. 119 Inge M.
150 KR nr. 137 Maya T. nr. 122 Tine G. nr. 39 Malte H. J.
100 KR nr. 95 Ulla P. nr. 85 Allan C. nr. 26 Poul E. A.
50 KR nr. 99 Emma S. nr. 24 Ikke udbetalt nr. 149. Tobias N.
25 KR nr. 71 Ikke udbetalt nr. 149 Tobias N. nr. 133 Simon S.