Medlemslotteri

Herunder kan du læse om IF Stjernens medlemslotteri, der består af 125 lodder, der kan købes af foreningens medlemmer.

Køb af lodder:

Kan ske ved henvendelse til foreningen kontakt@stjernen-haandbold.dk.
Ved reservation/køb via mail, skal du huske at oplyse navn, adresse, telefonnummer og evt. mailadresse samt evt. reg.nr./kontonummer

Pris:

100kr pr. lod betales 1 gang årligt.

Betaling:

Opkrævning udsendes medio november hvert år, og betaling skal ske senest d. 1. december.

Manglende betaling:

Hvis betaling ikke er sket senest d. 1. december, så udskrives medio december en rykker, der skal betales senest d. 31. december.
Hvis rykkeren ikke er betalt senest d. 31. december, så vil dit lod blive solgt til et andet medlem.

Du er selv ansvarlig for, at melde ændringer i dine kontaktoplysninger og kontonummer til kontakt@stjernen-haandbold.dk, samt for at betalingen sker hvert år.
Er du i restance, når udtrækningen foretages, så deltager dit lod ikke i udtrækningen.

Udtrækning:

Der trækkes lod mellem alle lodder 12 gange om året.

Udtrækningen foretages af Team Stjernen og offentliggøres ultimo hver måned her på IF Stjernens hjemmeside.

Gevinster:

Hver måned udtrækkes 5 lodder:
1. præmie kr. 250kr
2. præmie kr. 150kr
3. præmie kr. 100kr
4. præmie kr. 50kr
5. præmie kr. 25kr

Gevinsterne udbetales en gang pr. kvartal

Besked om gevinst:

Hvis du har oplyst dit pengeinstituts reg. nr. og konto nr., så sættes beløbet direkte ind på din konto.

Opsigelse af lodder:

Hvis du ikke ønsker at fortsætte din deltagelse i lotteriet, skal du meddele dette via mail eller post til kontakt@stjernen-haandbold.dk.

MEDLEMSLOTTERI STJERNEN UDTRUKKET 2018

GEVINST JANUAR FEBRUAR MARTS
250 kr nr. 17 Kim Sejr nr. 124 Hanne Andersen nr. 24 Jan Hansen
150 kr nr. 104 nr. 91 nr. 95 Ulla Pedersen
100 kr nr. 37 nr. 43 Jane Geisle nr. 67
50 kr nr. 105 H.K.Lohmann nr. 83 Casper Eghøj nr. 5
25 kr nr. 92 Kjeld Storm nr. 118 nr. 28 Jan Mathiesen
GEVINST APRIL MAJ JUNI
250 KR nr. 7 Rosa Pedersen nr. 25 Lene Eghøj nr. 41 Benny Vejlin
150 KR nr. 26 PE Assersen nr. 4 Kay Jørgensen nr. 31
100 KR nr. 85 Allan Carstensen nr. 62 Helle Skovhøj nr. 112 Christine Vorre
50 KR nr. 116 Conny Madsen nr. 27 nr. 33
25 KR nr. 49 Jesper Tornefeldt nr. 69 Jan Mathiesen nr. 119 Inge Malling
GEVINST JULI AUGUST SEPTEMBER
250 kr nr. 54 nr. 52 nr. 9 Leif Zebitz
150 kr nr. 73 nr. 122 nr. 18 Conny Madsen
100 kr nr. 111 nr. 12 Tage Hansen nr. 112 Christine Vorre
50 kr nr. 5 nr. 35 Finn Hansen nr. 17 Kim Sejr
25 kr nr. 120 Inge Malling nr. 14 nr. 54
GEVINST OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
250 kr nr. 89 Poul Sørensen nr. 16 Gitte Pedersen nr. 21 Mette Dreier
150 kr nr. 109 Ester Garne nr. 32 Jan Rasmussen nr. 63
100 kr nr. 11 nr. 15 nr. 16 Gitte Pedersen
50 kr nr. 31 nr. 125 Kristine V.Hansen nr. 44
25 kr nr. 59 nr. 121 Palle Blessing nr. 12 Tage Hansen