Senior trænermanual

Her kan du finde diverse praktiske oplysninger, som du kan få brug for som træner i IF Stjernen

Daglig træning m.v.

Brug af hallen

På Stjernens hjemmeside findes et skema over fordelingen af hallens træningstider. Skemaet indeholder kun haltider, men det er muligt at benytte gymnastiksalene i 30‐45 minutter til opvarmning inden haltiden.

Mandagene, hvor der er bankospil i den ene gymnastiksal, er det vigtigt, at trænerne taler sammen og aftaler brugen af den ene gymnastiksal. Nogle mandagshold er så mange til træning, at de ofte gør brug af gymnastiksalen samtidig med haltiden.

Træningskampe og ekstra træning kan aftales i weekender, hvis hallen er ledig. Det skal aftales med Samir.

Motionsrum/skabe

Alle hold får et skab til opbevaring af spillertøj, harpiks m.v. Desuden er der boldkasser i hallen til herre og dame senior. Sørg for, at boldene ryddes op efter træning ‐ Det er trænernes ansvar, at ALLE bolde kommer retur til boldkassen efter træning – dvs. opdrag spillerne til at aflevere boldene i kasserne og tjek hjørner, gange m.v. for bolde.

Der er et skab i motionsrummet, hvor der er forskellige rekvisitter, som kan bruges under træningen. Det er en fælles opgave at holde orden i motionsrummet.

Nøgler

Farhad i cafeteriet sørger for udlevering af nøgler til hallen, møderum, musikanlæg, skabe og boldkasser.

Overtrækstrøjer

Det tilstræbes, at alle hold har et sæt overtrækstrøjer, som kan opbevares i tøjskabet og bruges til træning.

Isposer

Til daglig træning og hjemmekampe bruges isposerne fra fryseren (afleveres efter brug). Fryseren står i motionsrummet

Turnering, kampe m.v.

Tilmelding

Tilmelding til vinterturnering sker til bestyrelsens repræsentanter for de enkelte hold senest 1. september. Dog ikke divisionshold, som allerede er tilmeldt.

IF Stjernen

Hjemmekampe

Hjemmekampe planlægges af Ulla P. Giv besked først i september, hvis der er specielle ønsker m.h.t. tidspunkt, spilledage man ikke kan, hensyn til andre hold. m.v.

Det foreløbige turneringsprogram offentliggøres på Håndboldinfo inden. Vi kan ikke love at opfylde alle ønsker, men vi forsøger.

Puljer, resultater m.v.

Turneringsprogram, resultater m.v. ligger på et link via FHF’s hjemmeside www.fhfhaandbold.dk ‐ Håndboldinfo (rødt/hvidt felt øverst til højre på forsiden). Samme info er dog også at finde på Stjernens hjemmeside under de enkelte hold og i DHFs app til smartphones.

Flytning af kampe

Aftales altid direkte med modstanderholdet ‐ se regler på FHF’s hjemmeside. Flyt kampene så tidligt som muligt og vend det lige med den holdansvarlige i bestyrelsen, da det koster penge at flytte en kamp, og gebyrets størrelse afhænger af, hvor lang tid før man aftaler flytning.

Husk også, at der skal gives besked til FHF om flytningen via speciel blanket på deres hjemmeside. Det er den, der ønsker kampen flyttet, som sørger for at melde flytningen. I skal huske af få navn og tlf. på den, I aftaler flytning med ‐ skal bruges ved flyttemeddelelsen.

Når den nye tid står på Håndboldinfo, er flytningen godkendt.

Indberetning af kampresultater

Det er IF Stjernens trænere, der har ansvaret for, at resultaterne af deres holds hjemmekampe bliver indberettet umiddelbart efter hver kamp. Samir indberetter dog resultaterne af divisionsholdenes kampe.

Indberetningen kan gøres både via DHF’s hjemmeside og via DHF’s app til smartphones under “Sportstasken”.

Husk at have kampnummeret klar, når du skal indberette resultatet. Kampnummeret kan du finde i DHF’s app til smartphones eller på Stjernens hjemmeside under kampprogrammet på de enkelte holds sider.

På Stjernens hjemmeside kan du finde et link til DHF’s hjemmeside samt læse info om indberetningerne på http://www.stjernen‐haandbold.dk/traener/indberetning‐afkampresultater/

Det er vigtigt at huske at indberette kampresultatet ‐ også hvis udeholdet skulle melde afbud til kampen ‐ for ellers får klubben en bøde.

Tøj

Spilletøj

Der står en taske med 12 sæt spilletøj pr. tilmeldt hold i skabene. Er der brug for flere sæt eller andre størrelser, så sig til.

Hvis holdet trænger til nyt tøj, så tal med Palle Blessing, som bestiller tøj hos Sport&Profil, som Stjernen har indgået aftale med.

VIGTIGT! Hvis I sætter tape på en trøje for at ændre nr. eller lignende, så skal det fjernes straks efter kampen, da det ødelægger trøjen, hvis tapen bliver vasket ind i stoffet.

Der er ikke udebanetrøjer til hvert hold, men der findes flere sæt i klubben, som holdene skal dele.

Vi beder både trænere og ledere om at hjælpe med at passe på tøjet, og det er jeres ansvar, at vi ikke mister noget.

Træningsdragter

Træningsdragter kan for egen regning bestilles hos Sport&Profil, og det er en god ide at tale med Palle Blessing om det.

Skulle holdet få et godt tilbud på dragter fra andre end Sport&Profil, så vend det med Palle Blessing, da han så kan tjekke, om Sport&Profil kan matche tilbuddet.

De enkelte hold skal stå for følgende opgaver:

  • Vask af spillertøj
  • Organisering af kørsel til kampe
  • Indsamling af penge til stævner
  • Salg af Stjernens julekalendere
  • Indkøb af harpiks og tape
  • Sidde ved dommerbord ved udvalgte kampe

Vask af spillertøj

Tøjet skal indsamles lige efter hver kamp og vaskes samlet. Der er mulighed for at benytte vaskemaskinen i motionsrummet til vask af spillertøj.

Kørsel

Stjernen har desværre ikke mulighed for at betale for kørslen til alle holdenes udekampe og stævner, så holdene skal selv arrangere og betale kørslen. Dog betaler klubben for kørsel til kampe uden for Fyn – med undtagelse af stævner.

Stævner

De enkelte hold skal selv sørge for at samle penge ind til deltagelse i stævner. Indsamlingen kan dog også ske via Conventus – kontakt Stjernens kasserer for mere info.

Klubben betaler holdgebyret samt deltagergebyret for 2 trænere/holdledere til et stævne i løbet af året.

Kontakt kasserer Hanne Andersen for betalingen – kasserer@stjernen‐haandbold.dk 

Ved evt. stævne i udlandet skal der sendes speciel ansøgning til bestyrelsen.

Vi får tilsendt indbydelser til stævner, og de findes på klubbens hjemmeside. Derudover kan man finde en oversigt over stævner på www.haandboldstaevner.dk

Julekalendere

Hvert år i november uddeles julekalendere til hvert hold, som skal sælges for at samle penge ind til Stjernen. Holdet skal sørge for salget og for at en repræsentant afregner med holdets kontaktperson.

Harpiks og tape

Forbrug af harpiks og tape er for spillernes egen regning. Derfor opfordres der til, at spillerne betaler 20 kr./30 kr. ved sæsonstart til indkøb af harpiks og tape. Begge dele kan købes hos Farhad i cafeteriet.

Dommerbord

Hvert hold skal i løbet af året stille med folk til at sidde ved dommerbord til nogle kampe.

Træneren/holdlederen får udleveret en seddel med de tider, hvor man skal stille med folk.

Vi foreslår, at ovennævnte opgaver varetages af holdlederen eller spillerrepræsentanter, så trænerne kan koncentrere sig om træningen og kampene.

Træneropgaver

Medlemslister

I løbet af året vil der blive sendt medlemslister ud for de enkelte hold. Listerne skal tjekkes for at se, om spillerne på de enkelte hold er meldt ind i klubben. Hvis en spiller ikke fremgår af listen, så kan spilleren ikke spille kamp og heller ikke træne med holdet.

Trænerne kan selv tjekke medlemslisterne ved at logge sig ind på www.conventus.dk med det tilsendte brugernavn og password.

Skulle der være fejl i listen, eller er der en spiller, der skal rykkes op/ned på et andet hold, så

skriv til kontaktperson for det pågældende hold. Se her

Nye spillere er velkomne til at træne med 3‐4 gange, inden de skal opfordres til at melde sig ind i klubben.

Praktisk info

Fordele

Når du træner et hold i klubben, skal du ikke betale kontingent, og du kan derfor selv spille gratis. Hvis du modtager en opkrævning, så kontakt Kassereren.

Stjernen sørger for, at alle trænere i løbet af efteråret får en klubtræningstrøje evt. dragt samt T‐shirt med klubbens logo.

Ind‐ og udmeldelse

Spillerne kan melde sig ind i Stjernen ved at klikke på “bliv medlem” i toppen af siden

På hjemmesiden er der en instruktion i indmeldelsen.

Ved indmeldelsen skal spillerne aflevere deres spillercertifikat til Simon Skøtt. Hvis spilleren ikke har spillet tidligere, skal han/hun udfylde et nyt spillercertifikat – findes på Stjernens hjemmeside.

Udmeldelse sker ved at skrive til Simon Skøtt.

Sponsorer

Alle former for sponsorater modtages med glæde. Vi har bl.a. følgende muligheder:

Spilledragter: Der kan sponseres til de enkelte hold. Sponsor får navn foran på trøjen. Der må ikke sættes spillernavn på trøjerne, da tøjet tilhører klubben og skal bruges flere år.

Træningsdragter: Der kan sponseres/gives tilskud til træningsdragter for et helt hold. Ved tilskud aftales der et beløb, som spillerne selv betaler for dragten, og resten betaler sponsor.

Der kan komme navn på dragterne, da den tilhører spillerne. Der kan også her komme sponsornavn på.

Klubsponsorater: Der kan gives diverse beløb til brug i klubben. Navn kan komme på trøjeærmer eller ryg på et til flere spillesæt, alt efter beløb, eller der kan laves reklamer til ophængning i hallen.

Hvis man kan finde sponsorer til bolde, vandflasker og lignende, er der frit slag.

Hvis I får kontakt med mulige sponsorer eller vil høre mere om mulighederne for sponsorater, så skriv til sponsorudvalget – se kontaktinfo på hjemmesiden under Team Stjernen.

Alle klubbens medlemmer få rabat i Sport&Profil – der gives fx 20% rabat på håndboldsko.

Afslutning

Der kan afholdes juleafslutning med æbleskiver og saftevand, som koordineres med Farhad i cafeteriet.

Arrangementer

Vi ser gerne, at både trænere og spillere bakker op omkring arrangementer i klubben. Derfor bedes du som træner opfordre dine spillere til at møde op til klubbens arrangementer – alt bliver jo lettere, når vi er fælles om det!

Hjemmesiden

På hjemmesiden kan du finde info om klubben, navne og kontaktinfo på bestyrelsen, sider om de enkelte hold mv.

Har du input, tekster, billeder, ønsker til holdsiden mv. til hjemmesiden, så skriv til webudvalget. Så vil de forsøge at opdatere det ønskede hurtigst muligt.

Conventus

Conventus er et internetbasseret hjælpeværktøj til foreninger, der skaber overblik og samler informationer på et fælles sted. Det er primært for personer i bestyrelser og udvalg, samt trænere og instruktører.

Kalenderen viser alle de aktiviteter og møder, man skal deltage i, samt orienterer om alle øvrige arrangementer i klubben. Den hjælper ved tilrettelæggelse af møder, oprettelse af dagsorden og indkaldelse via e‐mail. Der er samtidig plads til private aftaler og notater, som ingen andre har adgang til.

Fælles dokumenter så som vedtægter og referater vil kunne opbevares her og være lettere tilgængelige.

Adressebogen indeholder alle medlemmer og sikrer opdaterede oplysninger. Det er altså en fælles adressebog for hele foreningen.

Adressebogen danner grundlag for hele kommunikationsdelen, der giver en let og hurtig udveksling af informationer.

Stjernen bruger også Conventus til at opkræve kontingenter og trække medlemslister.

Se mere på www.conventus.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen