Ungdomstrænermanual

Ungdomstrænermanual for sæson 2013/14

Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det både sjovt og trygt at spille håndbold i Stjernen. Det betyder, at man som træner skal have respekt for den enkelte spiller, være sig bevidst om, at man som træner er rollemodel, og at man lærer spillerne fair opførsel både i træning og kamp. Ligeledes over for med- og modspillere. Samtidig også vise spillerne, at hvis man er aktiv i klublivet kan opnå lange og gode relationer med masser af fantastiske oplevelser.

Derfor gælder følgende regler i Stjernen ungdom:

  • Vi taler ordentligt til hinanden.
  • Ingen sjofle kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe.
  • Alle spillere i hver aldersgruppe er lige – uanset om man spiller på 1. eller 3. holdet.
  • Et nej er et nej – også i leg.
  • Respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning.
  • Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum under omklædning.
  • At det ikke er enkelte, men hele holdet, der besøger træneren/holdlederen.
  • Forældrene opfordres til at deltage aktivt i klubbens idrætsliv.
  • Der skal altid være en af myndighederne godkendt børneattest i klubben pr. ungdomstræner

Registreringer: Klubben sørger for at indhente børneattester hos myndighederne for alle klubbens ungdomstrænere og ledere i ungdomsudvalget (UDU).

Kurser: Betales så vidt muligt af UDU. I er velkomne til at deltage i håndboldrelaterede kurser og selv aktivt holde øje med udbuddet på www.fhf-haandbold.dk. UDU vil så vidt muligt maile relevante tilbud til jer.

De enkelte årgange/hold: Det tilstræbes, at der er min. 2 trænere pr. tilmeldt hold i turneringen. UDU foreslår, at opgaver som vaske- og kørselsordninger, spillertøj, indsamling af sedler/penge til håndboldture, opgave omkring salget af Stjernens julekalendere varetages af en eller flere forældrerepræsentanter, så trænerne kan koncentrere sig om træningen og kampe.

Stjernen sørger for, at alle trænere i løbet af efteråret får klubtræningstrøje evt. dragt samt t-shirts med klubbens logo.

Daglig træning m.v.:

Brug af hallen: Skema over fordeling af hallens træningstider er haltider, det er muligt at tilsætte sine spillere en halv time før haltiden til opvarmning i gymnastiksalen eller en løbetur i det fri. Mandagene, hvor der er bankospil i den ene gymnastiksal, er det vigtigt, at trænerne taler sammen og aftaler brugen af den ene gymnastiksal. Nogle mandagshold er så mange til træning, at de ofte gør brug af gymnastiksalen samtidig med haltid. Fingerregel er, at det hold, som skal i hallen, kan varme op 30 minutter før haltid i gymnastiksalen.

Vær opmærksom på, at jeres hold ikke forstyrrer træningen i hallen med boldspil og høje råb på gangen og tilskuerpladserne. I bedes opfordre jeres spillere til at holde mobiltelefonen slukket og ikke sms’e under træningen.

Motionsrum/skabe: Alle årgange får et skab til opbevaring af spillertøj, harpiks m.v. Desuden er der boldkasser i hallen til de enkelte boldstørrelser. Sørg for, at boldene ryddes op efter træning. Det er trænernes ansvar, at ALLE bolde kommer retur til boldkassen efter træning – d.v.s. opdrag spillerne til at aflevere boldene i kasserne og tjek hjørner, gange m.v. for bolde – klubben mister desværre for mange bolde

M.h.t. til pumpning af bolde bedes trænerne pumpe bolde for de yngre årgange. Vi har erfaret, at der er problemer med knækkede studse og ødelagte bolde, når det er ungerne, der selv pumper op.

Der er et skab i motionsrummet, hvor der er forskellige rekvisitter, som kan bruges under træningen – i forbindelse med håndboldskolen i sommer har vi investeret i et nyt ”skydemål” – stort banner til målet, hvor der er huller i. BRUG det venligst. Det er en fælles opgave at holde orden i motionsrummet.

Nøgler: Ulla i cafeteriet sørger for udlevering af nøgler til hallen, møderum, musikanlæg, skabe og boldkasse.

Overtrækstrøjer: Det tilstræbes, at alle ungdomshold har et sæt overtrækstrøjer, som kan opbevares i tøjskabet og bruges til træning.

Harpiks/tape: Forbrug af harpiks/tape er for egen regning. Derfor opfordres der til, at spillerne betaler omkring 100 kr. ved sæsonstart til indkøb af harpiks og tape. Kan købes hos Ulla i cafeteriet. Lad igen en forældrerepræsentant forestå opgaven.

Isposer: Til daglig træning og hjemmekampe bruges isposerne i fryseren (afleveres efter brug). Fryseren står i motionsrummet

Ind- og udmeldelser: Foregår via Stjernens hjemmeside – www.stjernen-haandbold.dk

Medlemslister: Vær opmærksom på ny procedure omkring ind- og udmeldelse af Stjernen, som foregår på hjemmesiden via Conventus. Når spillerne har betalt, kan trænerne selv tjekke medlemslister – kun de spillere der har betalt kan spille turneringskamp. Hvis forældre/spillere har brug for hjælp til at bruge Conventus, vil UDU gerne kontaktes, så det ikke bliver trænernes opgave. Skulle der opstå forældrespørgsmål er klubbens udpegede kontaktpersoner eller UDU altid behjælpelig. Brud derfor ikke tid på opgaver man alligevel ikke kan løse, men send opgaven videre i systemet.

Hjemmesiden/medlemslister/kontingent:

Stjernens hjemmeside www.stjernen-haandbold.dk indeholder en beskrivelse af vores kontingentsystem, hvor man kan finde relevante oplysninger. Undersøg på hjemmesiden, hvem som kan være behjælpelig med ændringer på holdes hjemmeside samt ligge nyheder mv. på siden.

Weekendtræning:

Træningskampe og ekstra træning kan aftales i weekender, hvis hallen er ledig. Det skal aftales med Farhad i cafeteriet/Samir.

Turneringskampe m.v.:

Tilmelding til vinterturnering sker til Lene Jørgensen, UDU.

Puljer, resultater m.v.: Turneringsprogram, resultater m.v. ligger på Stjernens hjemmeside via link til FHF’s hjemmeside www.fhf-haandbold.dk (rødt/hvidt felt øverst til højre på forsiden). Se også FHF app som giver super adgang via smartphone.

Hjemmekampe: For U10 tilmeldt alm. turnering, U12 – U18 + seniorer planlægges disse af Ulla i cafeteriet. Giv besked først i september, hvis der er specielle ønsker m.h.t. tidspunkt, spilledage man ikke kan, hensyn til andre hold. m.v. Foreløbigt turneringsprogram offentliggøres på Håndboldinfo inden. Vi kan ikke love at opfylde alle ønsker, men vi forsøger.

Alle trænere får udleveret plan over kampene sammen med en seddel med dommerbordsvagter, som skal besættes/fordeles. Vær opmærksom på, at der kan ligge enkelte turneringskampe på træningsaftener.

Der bliver lagt håndklæder ved hvert mål til aftørring af gulv for sved og vand.

Spillestævner for U6 – U10: Datoerne ligger på FHF’s hjemmeside.

Flytning af kampe: Aftales altid direkte med modstanderhold, se regler på FHF’s hjemmeside. Flyt kampene så tidligt som muligt og vend det lige med en i UDU, da det koster penge at flytte en kamp, og gebyrets størrelse afhænger af, hvor lang tid før man aftaler flytning.

Husk også, at der skal gives besked til FHF om flytningen via speciel blanket på deres hjemmeside. Det er den, der ønsker kampen flyttet, som sørger for at melde flytningen. I skal huske af få navn og tlf. på den, I aftaler flytning med – skal bruges ved flyttemeddelelsen.

Når den nye tid står på Håndboldinfo, er flytningen godkendt.

Tøj m.v.:

Hvis holdet trænger til nyt tøj, så aftal med en af os i UDU. Det er Palle Blessing, som bestiller tøj hos Sport & Profil som Stjernen har indgået aftale med.

Spilletøj: Det tilstræbes, at hvert hold får udleveret en taske med 12 sæt spilletøj pr. tilmeldt hold i skabene. Er der brug for flere sæt eller andre størrelser, så sig til.

VIGTIGT! Hvis I sætter tape på en trøje for at ændre nr. e.lign., skal det fjernes straks efter kampen, da det ødelægger trøjen, hvis tapen bliver vasket ind i stoffet.

Udebanetrøjer: U6, U8, U10 og U12 bruger overtrækstrøjer, hvis I skal spille mod hold, der også har hvide trøjer (se FHFs hjemmeside). U14, U16, U18, der spiller i division, skal have et sæt udebanetrøjer – spørg en af os i UDU, hvis I mangler, vi kan låne af hinanden.

Vi beder både trænere og ledere om at hjælpe med at passe på tøjet, og det er jeres ansvar, at vi ikke mister noget. Tøjet skal indsamles lige efter hver kamp og vaskes samlet (lav vaskeordning). D.v.s. spillerne må ikke tage spilletøj med hjem (bortset fra den, der tager vasketøjet selvfølgelig).

Træningsdragter: Kan bestilles hos Sport & Profil for egen.

Sponsorer:

Alle former for sponsorater modtages med glæde. Vi har følgende muligheder:

Spilledragter: Der kan sponseres til de enkelte hold. Sponsor får navn foran på trøjen. Der må ikke sættes spillernavn på trøjerne, da tøjet tilhører klubben og skal bruges flere år. Hvis det er forældre, der sponserer, følger tøjet det hold, som barnet spiller på 1-2 år, evt. flere, hvis størrelserne passer.

Træningsdragter: Der kan sponseres/gives tilskud til træningsdragter for en hel årgang (piger eller drenge – f.eks. U12 piger). Ved tilskud aftales der et beløb, som spillerne skal give for dragten, resten betaler sponsor. Der kan komme navn på, da dragten tilhører spillerne. Der kan også her komme sponsornavn på.

Klubsponsorater: Der kan gives diverse beløb til brug i klubbens ungdomsafdeling. Navn kan komme på trøjeærmer eller ryg på et til flere spillesæt, alt efter beløb, eller der kan laves bannere til ophængning i hallen.

Pris for banner: Kontakt Stjernens kasserer.

Hvis man kan finde sponsorer til bolde, vandflasker og lignende, er der frit slag, blot man husker, at det er til HELE årgangen og ikke kun til et hold.

Hvis I får kontakt med mulige sponsorer, henvender I jer til kassereren eller en af os i UDU, som vil hjælpe med det videre forløb. Sponsorater for spillesæt skal dog aftales med en af os i UDU.

Stævner:

Opstartsstævne: Hvis I ønsker at deltage i opstartsstævne, er I velkomne. Stjernen betaler holdgebyr og et evt. deltagergebyr for 2 trænere. Spillerne betaler selv fuldt deltagergebyr og transport.

Julestævne: Frivilligt og op til trænerne at bestemme, samme regler som ved opstartsstævne.

Afslutningsstævne: Vi vil bestræbe os på, at hele ungdomsafdelingen fra U12 – U16 deltager i samme stævne. UDU vil komme med forslag, invitation, arrangere transport, tilmelde og gøre det praktiske arbejde i forbindelse hermed.

Tilmeldinger til stævner er bindende, og de spillere, der melder fra, hæfter for deltagergebyret, medmindre der findes en afløser. Dette, fordi klubben betaler deltagergebyret forud.

Transport til stævner: Opstartsstævner/julestævner = forældrekørsel. Afslutningsstævne for U12 – U16 vil der blive arrangeret bustransport.

M.h.t. til forældre-/trænerkørsel kan det enten klares som forældresponsorat eller med opkrævning af benzinpenge oven i deltagergebyret (ved stævner uden for Fyn).

Ved evt. stævne i udlandet skal der sendes speciel ansøgning til bestyrelsen.

Oversigt over stævner: Vi får tilsendt papirindbydelser, som står i en mappe i cafeteriet, ellers kan man finde oversigt på www.haandboldstaevner.dk

Afslutninger:

Der kan afholdes juleafslutning med æbleskiver og saftevand, dette koordineres med Ulla i cafeteriet.

UDU: Se her