Framelding fitness i OBBC

Frameldelse kan ske med 14 dages varsel til udgangen af en måned. Kontingent tilbagebetales ikke.

Depositum tilbagebetales såfremt der er udmeldt rettidigt.


Restancer sidestilles med kontingentrestancer, og betyder at du ikke vil kunne spille og træne i klubben før der er betalt.

Spillercertifikat udleveres ikke i tilfælde af restance.


Følgende oplysninger skal være opfyldt:

1:  Dit navn
2: Fødselsdato
3: Frameldes fitness pr.
4: Reg. og kontonummer til brug for tilbagebet. af depositum
5: Evt. bemærkninger


Adresse

Danmarksgade 12, 5000 Odense

Created with Mobirise - Go now