Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med 14 dages varsel til udgangen af en måned. Kontingent tilbagebetales ikke.

Såfremt du skal spille i en anden klub, skal din nye klub anmode os elektronisk om dit spillercertifikat.


Vær opmærksom på at spillercertifikater ikke udleveres såfremt du er i kontingentrestance.


Følgende oplysninger skal være opfyldt:


1:  Dit navn
2: Fødselsdato
3: Udmeldes pr.
4: Sidst spillede kamp
5: Evt. bemærkninger

Adresse

Danmarksgade 12, 5000 Odense

Created with Mobirise - Go now